Úvod // Služby // Sociální služby // Sociální lůžka

Sociální lůžka

důležité kontakty

Lucie Šturcová, DiS.

Mob.: +420 723 911 392

Fax: 321 610 839

socialni@nem-cb.cz


Prosíme rodiny pacientů, aby volali sociální pracovnici od 13.00
do 15.00 hodin.

Nemocnice Český Brod s.r.o., jako nestátní zdravotnické zařízení poskytuje mj. pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Cíl

Cílem pobytu je na přechodnou dobu nahradit domácí péči osobám, o které běžně pečují jejich rodiny nebo jejich blízcí. Jedná se především o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Poslání

Snažíme se podpořit uživatele v prožití příjemného života ve stáří a důstojně nahradit jejich běžné domácí prostředí, ve kterém nemohou, s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, dále žít. Poskytujeme dočasné ubytování před nástupem do navazujících služeb.

Poskytujeme pobytové, sociální a ošetřovatelské služby především seniorům, kteří se nemohou vrátit do svého přirozeného prostředí.

Úhrada

je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., která obsahuje výčet základních činností při poskytování pobytových služeb, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování.

Klient hradí

 • Poskytnutí ubytování (250,- Kč/den)
 • Zajištění stravy (200,- Kč/den)
 • V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, není tento příspěvek určený
  na nakupování plen (zdravotních pomůcek apod.), ale je určený na zajištění potřebné pomoci.

Rozsah nezbytných úkonů péče, které poskytujeme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při podávání stravy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

Kdy nelze naše služby využít

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v případě:

 • Akutního infekčního onemocnění klienta
 • Zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • Chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

Sociální služba ve zdravotnickém zařízení ústavní péče je poskytována na základě oboustranně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby.

Nejpozději v den nástupu Vám sociální pracovnice vystaví Smlouvu o poskytování sociálních služeb.

Neváhejte požádat o vysvětlení naší sociální pracovnici, pokud byste něčemu nerozuměli nebo chtěli vyjádřit své potřeby a přání.

Domácí řád – ZDE.

Žádost o přijetí_soc.lůžka.pdf

Žádost o přijetí_soc.lůžka.doc