Úvod // Služby // Sociální služby // Respitní péče

Krátkodobá péče o seniory (respitní péče)

respi.JPG

důležité kontakty

Lucie Šturcová, DiS.

Mob.: +420 723 911 392

Fax: 321 610 839

socialni@nem-cb.cz


Prosíme rodiny pacientů, aby volali sociální pracovnici od 13.00
do 15.00 hodin.

Jedním z našich cílů je, pomoci rodinám, které dlouhodobě a celodenně pečují o osobu blízkou
se zdravotním postižením, nemocnou (ale ve stabilizovaném stavu), zejména seniora. Nemocnice umožňuje klientům dočasný (nikoli trvalý) pobyt pod odborným dohledem.

K poskytování tohoto druhu sociální služby má naše zařízení povolení od Krajského úřadu Středočeského kraje, které jsme získali po předložení všech potřebných náležitostí.

RESPITNÍ POBYT je tzv. odlehčovací pobyt pro osoby, o něž dlouhodobě pečují osoby blízké, kterým krátkodobé povinnosti či okolnosti brání v této péči.

Náš zkušený zdravotnický personál samozřejmě nemůže nahradit plně známé domácí prostředí, přesto bude věnovat klientům dostatek času a potřebnou péči.

Ubytování

Pro klienty jsou připraveny 2 – 3 lůžkové pokoje se společným sociální zařízením na chodbě. Pokoje jsou vybaveny postelí, nočním stolkem, stolem a židlemi. Pokoje jsou umístěni na oddělení LDN 1,
v budově A, 1. patro.

Délka pobytu

Klienti mohou v nemocnici pobýt minimálně jeden den a nejvýše 3 měsíce.Pobyt je přechodného typu, nenahrazuje hospitalizaci.

Stravování

Nemocniční kuchyň s celodenním provozem zajišťuje přípravu jídel a veškeré služby spojené
se stravováním. Strava je podávána třikrát denně (čtyřikrát denně u diabetiků).

Úhrada

Pobyt klientů, stravování a úkony pečovatelské a zdravotní služby jsou placené.Léky a jiné zdravotnické prostředky ( např. pleny ) si klient přináší k pobytu sebou.

Před zahájením pobytu uzavírá klient nebo jeho zákonný zástupce Smlouvu o poskytování respitní péče.Tu hradí z příspěvku na péči, který pobírá a který mu není pobytem v našem zdravotnickém zařízení zkrácen.

 

Žádost o respitní péči.pdf