Úvod // Služby // Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Duchovní péče

důležité kontakty

Mgr. Marek Lukášek

Tel.: +420 728 552 024

marek.lukasek@tiscali.cz

Kdo je nemocniční kaplan?

Kaplan je externím pracovníkem, který v nemocnici působí na částečný úvazek. Formou psycho-spirituální péče pracuje zejména s pacienty, dále pak s jejich příbuznými a podle potřeby také se zaměstnanci nemocnice. Ke své službě byl pověřen v souladu s platnými pravidly Ekumenické rady církví a je členem Asociace nemocničních kaplanů.

Poslání nemocničního kaplana

 • Naslouchá každému, kdo chce mluvit o sobě, své bolesti či obavách.
 • Je vázán zpovědním tajemstvím.
 • Poskytuje duchovní a psychickou podporu pacientům, lékařům a sestrám.
 • Doprovází nemocné, trpící, zoufalé i umírající.
 • Dbá na zachovávání důstojnosti a hodnoty každého lidského života.
 • Pomáhá hledat smysl života.
 • Odpovídá na otázky víry.
 • Nabízí bezpečný prostor pro vyjádření hněvu, pláče, těžké ztráty.
 • Pomáhá při neshodách či nedorozuměních.
 • Slouží nasloucháním, modlitbou, čtením Písma podle přání toho, kdo o službu žádá.
 • Brání náboženské manipulaci a sám se jí zdržuje.
 • Nikoho nepřemlouvá k obrácení na víru nebo ke vstupu do církve.
 • Spolupracuje s lékaři, sestrami a dalšími pracovníky nemocnice.
 • Respektuje příslušnost pacientů ke konkrétní církvi a na požádání prostředkuje návštěvu duchovního (kněze).
 • Dodržuje pravidla ekumenické vzájemnosti církví a náboženství.
 • Je k dispozici i těm, kdo se za věřící nepovažují.