Úvod // Služby // DIOP

DIOP

DIOP.jpg

důležité kontakty

Primářka

MUDr. Jana Forstová

Tel.: +420 321 610 828

forstova.jana@nem-cb.cz

Vrchní sestra

Mgr. Hana Javůrková

Tel.: +420 321 610 815

 javurkova.hana@nem-cb.cz

Staniční sestra

Jana Rennerová

Tel.: +420 321 610 813

rennerova.jana@nem-cb.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Barbora Jägerová

Tel.: +420 321 610 808

socialni@nem-cb.cz

kde se oddělení nachází

DIOP budova A

Mapa pro zobrazení zde

návštěvní hodiny

10.30 - 11.30      14.30 - 16.30    

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče DIOP je v českobrodské nemocnici v provozu
od listopadu roku 2009. Toto oddělení disponuje 10 lůžky.

Lůžka jsou určena pro stabilizované, avšak závažné stavy. Jsou zde ležící pacienti, kteří nejsou
t.č. schopni přejít do léčeben dlouhodobě nemocných nebo na ošetřovatelská lůžka. Jsou to zpravidla lidé po havárii, kraniotraumatu, metabolickém postižení mozku, nejčastěji s neurologickým postižením, s onemocněním CHOPN, stavy po resuscitaci, stavy po koronárních a cévních mozkových příhodách, stavy po traumatech páteře, po neurochirurgických operacích, vyžadující dlouhodobou intenzivní a ošetřovatelskou péči o základní životní funkce.Jejich stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, vyžaduje však intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty (tracheostomovaní pacienti), adekvátní výživu (pomocí PEG, tj. umělé hadičky zavedené přímo
do žaludku nebo pomocí žaludeční sondy), speciální techniky bazální stimulace a ošetřovatelské rehabilitace.

DIOP zabezpečuje hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro pacienty s apalickým syndromem
(trpí hlubokými poruchami vědomí, kdy není schopen pacient kontaktu s okolním světem). Stavy mohou přetrvávat od několika dnů přes měsíce (jsou známy i několikaleté případy). S délkou poruchy vědomí však klesá šance, že pacient nabere plné vědomí. Pokud se tak stane, potřebuje pacient speciální, komplexní dlouhodobou péči mimo jiné i proto, že není schopen přijímat potravu
a nadále musí být živen sondou. Využíváme zde taktéž moderních ošetřovatelských metod pomocí metody tzv. vlhké hojení, se kterým dosahujeme vynikajících výsledků. Jako preventivní pomůcky využíváme antidekubitních matrací, nejrůznější polohovací pomůcky apod.. V případě potřeby
je zabezpečena péče konziliárních odborných vyšetření.

Pracoviště DIOP rovněž slouží pro přechodnou hospitalizaci pacientů k následnému umístění
do léčebny dlouhodobě nemocných při vylepšení stavu či obdobného pracoviště. Nově vznikající oddělení DIOP mají v dněšní době významnou roli a to takovou, že uvolní tolik potřebná lůžka
na odděleních JIP (jednotky intenzivní péče) a ARO (anesteziologicko - resuscitační oddělení).
Právě na těchto odděleních jsou nejčastěji umístěni pacienti patřící na pracoviště DIOP a tím následně dochází k nedostatku volných lůžek na vysoce specializovaných akutních intenzivních lůžkách.

Žádost o přijetí_DIOP.pdf

Žádost o přijetí_DIOP.docx


Postup při vyřizování stížností_Nemocnice Český Brod