Úvod // Služby // Sociální služby // Sociální pracovnice

Sociální pracovnice

soc_prac_foto.JPG

důležité kontakty

Bc. Veronika Jarolínová

Tel.: +420 321 610 808

Mob.: +420 723 911 392

               Fax: 321 610 839

                    jarolinova.veronika@nem-cb.cz

Na práci sociálního pracovníka jsou kladeny vysoké nároky. Jsou odborné, organizační a zejména komunikační.

Běžnou agendou je sociální práce s klientem a jeho rodinou. Je to široká škála úkonů, od vyřizování nejrůznějších žádostí, až po mnohdy detektivní činnost - hledání kontaktů na rodinu, která zpřetrhala své přirozené vazby.

Pracuje v multidisciplinárního týmu, což znamená, že velmi úzce spolupracuje s primářem, lékaři, staničním i vrchní sestrou.

Kladen je důraz na složku organizační, neboť pracuje systémem komunitního plánování péče.

To znamená, že aktivně vybírá možného klienta v jiném ZZ (zdravotnické zařízení). Dále se podílí na organizaci převozu klienta a plánuje umístění v našem ZZ.

Před ukončením hospitalizace aktivně zajišťuje návaznou péči v jiných zařízeních (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, zvláštním režimem, atd.) Sociální pracovnice vždy preferuje zájem klienta, proto dnes velmi často spolupracuje s domácí ošetřovatelskou péčí, aby mohl být klient v přirozeném prostředí domova a svých blízkých.

Součástí její práce je i komunikace s ostatními zdravotnickými zařízeními, organizacemi, nadacemi, úřady státní správy a soudy.

Postup při vyřizování stížností_Nemocnice Český Brod.pdf