Úvod // Služby // Sociální služby // Sociální pracovnice

Sociální pracovnice

důležité kontakty

Lucie Šturcová, DiS.

Mob.: +420 723 911 392

Fax: 321 610 839

socialni@nem-cb.cz


Prosíme rodiny pacientů, aby volali sociální pracovnici od 13.00
do 15.00 hodin.

Na práci sociálního pracovníka jsou kladeny vysoké nároky. Jsou odborné, organizační a zejména komunikační.

Běžnou agendou je sociální práce s klientem a jeho rodinou. Je to široká škála úkonů, od vyřizování nejrůznějších žádostí, až po mnohdy detektivní činnost - hledání kontaktů na rodinu, která zpřetrhala své přirozené vazby.

Pracuje v multidisciplinárního týmu, což znamená, že velmi úzce spolupracuje s primářem, lékaři, staničním i vrchní sestrou.

Kladen je důraz na složku organizační, neboť pracuje systémem komunitního plánování péče.

To znamená, že aktivně vybírá možného klienta v jiném ZZ (zdravotnické zařízení). Dále se podílí
na organizaci převozu klienta a plánuje umístění v našem ZZ.

Před ukončením hospitalizace aktivně zajišťuje návaznou péči v jiných zařízeních (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, zvláštním režimem, atd.) Sociální pracovnice vždy preferuje zájem klienta, proto dnes velmi často spolupracuje s domácí ošetřovatelskou péčí,
aby mohl být klient v přirozeném prostředí domova a svých blízkých.

Součástí její práce je i komunikace s ostatními zdravotnickými zařízeními, organizacemi, nadacemi, úřady státní správy a soudy.

Postup při vyřizování stížností_Nemocnice Český Brod.pdf