Úvod // O nás // Aktuality // POZOR – ZMĚNA !

POZOR – ZMĚNA !

Pozor na webovky.jpg
POZOR – ZMĚNA !


Od 25.5. budou v našem zdravotnickém zařízení opět povoleny návštěvy.

Žádáme příbuzné a známé našich pacientů, aby nechodili v případě výskytu respiračních onemocnění a zvýšené tělesné teploty.

Návštěvy budou probíhat celodenně, od 9:00 – 17:00 hod. a časové omezení trvání návštěvy bude maximálně 30 min.

Návštěvníci musí mít roušku, při vstupu na oddělení jim bude změřena tělesná teplota a každý si provede důkladnou dezinfekci rukou.

 

Prosíme, abyste dodržovali další pokyny staniční sestry, v odpoledních hodinách sestry ve službě.

Děkujeme.